แผนดำเนินการจัดหาพัสดุ
เรื่อง : ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ได้ทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดระยะและเวลาแล้วเสร็จและงบประมาณของงานหรือโครงการตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอติด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน