ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟันส์ติกคอนกรีต
  รายละเอียด : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟันส์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดบางสาว หมู่ที่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน