ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินผุบดอัดแน่น
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ได้มีโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินผุบดอัดแน่น สายสุจินต์พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น งานก่อสร้างและก่อสร้างถนนลูกรังหรือหินผุบดอัดแน่น สายสุจินต์พัฒนา หมู่ที่ 6 จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 431,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน