ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินผุบดอัดแน่น สายบ้านนายวี-ห้วยตะปู ม.1
  รายละเอียด : ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ได้มีโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินผุบดอัดแน่น สายบ้านนายวี – ห้วยตะปู หมู่ที่ 1 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น งานก่อสร้างและก่อสร้างถนนลูกรังหรือหินผุบดอัดแน่น สายบ้านนายวี – ห้วยตะปู หมู่ที่ 1 จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 338,000 บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน