ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดบางสาว ม. 2
  รายละเอียด : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน