ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณหนองหยุบ ม.5
  รายละเอียด : กว้าง 2.50 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.05 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550 ตรงมง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน