ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านบางสาว ม.2
  รายละเอียด : กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านบางสาว ม.2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน