ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านบางสาว ม.2
  รายละเอียด : จัดจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านบางสาว ม. 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน