ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน ตามมาตรการอำนวยความสะดวกเเละลดภาระเเก่ประชาชน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน