ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2563
  รายละเอียด : มกราคม 2563-มีนาคม 2563 ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1สิงหาคม-31สิงหาคม 2563
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน