ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย กม.53 ม.1,2,5 ต.เขาวง เชื่อมต่อ ม.5,6 ต.ย่านยาว อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
  รายละเอียด :

.ชื่อโครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย กม.53 หมู่ที่ 1,2,5 ต.เขาวง เชื่อมต่อ ม.5,6 ต.ย่านยาว อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 190 คน