ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการมอบอำนาจปลัดปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน