ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องไผ่หักถึงบ้านในอ่าว ม.6 ต.เขาวง เชื่อมต่อ ม.5,6 ต.ย่านยาว อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
  รายละเอียด : ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องไผ่หักถึงบ้านในอ่าว ม. 6
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 121 คน