มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 เม.ย. 2563
2 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ก.พ. 2563
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 ม.ค. 2563
4 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 ต.ค. 2562
5 เเบบประเมินก่อนเเละหลังเข้าอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร
43
26 ก.ค. 2562
6 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1